Tuesday, October 26, 2010

Membantu Pelajar Mencapai Keputusan Yang Cemerlang

Portal Guru.net dibangunkan dengan satu matlamat untuk membantu pelajar mencapai kecemerlangan pendidikan. Laman web ini mengaplikasikan teknologi yang terbaik bagi membantu pelajar membuat persediaan menghadapi peperiksaan. Melalui portal ini, pelajar boleh mencuba menjawab kertas-kertas peperiksaan seiras, membuat rujukan maya, mengulangkaji menggunakan e-nota dan mempelajari sesuatu menggunakan pembelajaran multimedia. Semuanya boleh dicapai hanya melalui satu portal.

Sila klik ke http://guru.net.my/?site=home

No comments:

Post a Comment